Klasser og priser

Bil med tilhenger

Henger

Det finnes to typer førerkortklasser for personbil med tilhenger: Klasse BE, og B-96. ​

Lastsikringskurs kr 1.000,-
Veiledningstime kr 850,-
Langtur kr 2.750,-
Oppkjøring kr 3.200,-
Gebyr til Biltilsynet kr 1.120,-
Fotografering kr 80,-
Utstedelse av førerkort kr 300,-