Klasser og priser

Lastsikringskurs

Lastsikring

Godkjent for klasse BE, B kode 96, D1E, DE og T. Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time er teori og 1 time er praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger.

På teoridelen gjennomgår vi regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis. Det er praktiske øvelser i å plassere, sikre og merke lang last, plassere og sikre et kolli tilsvarende pallekasse samt plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk.