Klasser og priser

Lett MC - A1

Arena

Hvis du er under 25 år, og skal starte kjøreopplæring på MC, må du enten ha gjennomført Trafikalt grunnkurs eller inneha førerkort i annen førerkortklasse.

Er du over 25, kan du starte kjøreopplæring uten Trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjøringskurs før eventuell førerprøve. Videre må du - uansett alder - gjennomføre MC-kurset, før du kan starte den praktiske del av opplæringen.

MC-kurset er på 3 undervisningstimer og gjennomføres på en ettermiddag. Opplæringen gjennomføres i samsvar læreplaner fastsatt av myndighetene.

​ Teorikurs kr 750,-
Teoribok kr 350,-
Timepris 45 min kr 940,-
Sikkerhetskurs i trafikk 180 min. kr. 3.400,-
Sikkerhetskurs på landevei 225 min. kr 4.400,-
m/kjøregård i Tønsberg +45 min. kr. 5.300,-
Obligatorisk veiledningstime 45 min. kr 940,-
Førerprøve i Tønsberg/Skien kr 3.500,-
(kun kjøring til og fra pluss prøven)
Gebyr til Biltilsynet kr 1.120,-
Fotografering kr 80,-
Utstedelse av førerkort kr 300,-

NB! Dette er priser pr 1. januar 2019. Vi tar forbehold om prisendringer.