Klasser og priser

Moped - AM146

Moped

Målet til myndighetene er at alle som ferdes i trafikken skal gjøre det på en slik måte at man er trafikksikker både for seg selv og andre. Opplæringa for de som skal kjøre moped har tidligere vært utført som en gruppeopplæring. Myndighetene har nå tatt grep og gjort en forandring. Forandringen medfører at alle må ha et eget grunnkurs på 3 x 45 min før man starter kjøring. Dette for å bevisstgjøre hva slags ansvar man har som fører.

Det har også blitt innført såkalte trinnvurderingstimer underveis i opplæringen hvor elevene må vise at man har lært det man skal. Her er det nå kjøring alene med trafikklærer. Har man oppnådd målet, går man videre til neste trinn. Utenom disse vurderingstimene har man kjøretrening sammen med andre elever.

Med skjerpede krav har førerkortet blitt noe mer kostbart, men vi har stor tro på motiverte og dyktige trafikklærere. Med god forberedelser vil de fleste klare seg med det antall timer vi har satt opp. Samtidig tror at endringene vil føre til en bra nivåheving som kommer deg tilgode når du kommer tilbake for å ta førerkort til bil. prisen på dette fører kortet vil da gå ned.

Med forbehold om at du klarer deg med det stipulerte antallet timer, vil førerkortet til moped koste ca. kr 9.150,-

​ 2.1 Grunnkurs AM146 (moped) kr 750,-
2.2 Teknisk kjøregårdtrening (6 stk) kr 1.400,-
2.3 Trinnvurdering 2 (dob.time - 1 til 1) kr 1.400,-
3.1 Kjøretrening dob.time (3 stk) kr 1.000,-
3.2 Sikkerhetskurs i trafikk (3stk) kr 2.000,-
3.3 Trinnvurdering 3 (1 til 1) kr 700,-
4.1 Sikkerhetskurs på vei (3 stk) kr 1.900,-
+ Teoretisk prøve på trafikkstasjon kr 620,-, produksjon av førerkort kr 290,- og fotografering kr 80,-.