Klasser og priser

Mørkekjøring-demonstrasjon

Lys

Mørkekjøringen er en del av trafikalt grunnkurs. Du lærer om årsakssamanhenger ved ulykker i mørket, vurdering av risiko og rett lysbruk og atferd ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Ved den praktiske demonstrasjonen i bil i reelle trafikksituasjoner er det trafikklæreren som kjører, du som elev er passasjer. I den lyse årstiden er det umulig å ta mørkekjøring. Da kan du fullføre trafikalt grunnkurs og begynne å øvelseskjøre uten.