Klasser og priser

Tung MC - A

Arena

Fra 19. januar 2013 ble aldersgrensen for å ta førerkort for tung motorsykkel fra 21 til 24 år. Dette gjelder de som tar førerkort for tung motorsykkel første gang.

EU sitt nye førerkortdirektiv innførte A2 som ny førerkortklasse og erstatter tidligere mellomklasse. Du kan få førerrett på tung motorsykkel fra du er 20, men det forutsetter at du har gjennomført et kurs på 7 timer, og har to års erfaring på A2.

​ Teorikurs kr 750,-
Teoribok kr 350,-
Timepris kr 850,-
Timepris kr 850,-
Sikkerhetskurs på landevei A2 kr 4.400,-
m/kjøregårdsopplevelser og kjøring i Tønsberg kr 6.500,-
Sikkerhetskurs på bane kr 3.000,-
Obligatorisk veiledningstime kr 850,-
Førerprøve kr 3.400,-
Gebyr til Biltilsynet kr 1.090,-
Utstedelse av førerkort kr 280,-

NB! Dette er priser pr 1. jan 2016. Vi tar forbehold om prisendringer. Gebyr til Staten i samtlige klasser: Utstedelse av førerkort, kr. 290,-, klasse B kr 1070,-, klasse BE – kr.910,-, MC – kr. 1.090,-