Klasser og priser

Tung MC - A

Arena

Fra 19. januar 2013 ble aldersgrensen for å ta førerkort for tung motorsykkel fra 21 til 24 år. Dette gjelder de som tar førerkort for tung motorsykkel første gang.

EU sitt nye førerkortdirektiv innførte A2 som ny førerkortklasse og erstatter tidligere mellomklasse. Du kan få førerrett på tung motorsykkel fra du er 20, men det forutsetter at du har gjennomført et kurs på 7 timer, og har to års erfaring på A2.

​ Teorikurs kr 750,-
Teoribok kr 350,-
Timepris 45 min. kr 940,-
Sikkerhetskurs på landevei 360 min. kr 6.800,-
A1 til A2 uten prøve kr 4.500,-
Sikkerhetskurs på bane 180 min. kr 3.400,-
Obligatorisk veiledningstime 45 min. kr 940,-
Oppkjøring (kun kjøring til og fra pluss oppkjøring) kr 3.500,-
Gebyr til Biltilsynet kr 1.120,-
Fotografering kr 80,-
Utstedelse av førerkort kr 300,-
NB! Dette er priser pr 1. januar 2019. Vi tar forbehold om prisendringer.